2012: infobord over het Broekstenenhuisje

Het Broekstenen Huuske.

 

Het IJzerbroek en het Broekstenen Huuske behoren bij Sint Hubertse historie.

Als Heemschut Sint Huybert vroegen we ons af wat doen we hiermee verdorie.

 

Het Huuske herbouwen bleek geen haalbaar zaak.

Het idee van Gerry was in een keer raak.

 

Een toeristisch, historisch informatiebord moest het worden.

Als voorbeeld noemde hij diverse borden.

 

Jan ging met dit idee ijverig aan de slag.

Na wat experimenteren was er een plan dat er wezen mag.

 

Martien had palen en een bord waar we over konden beschikken.

Fortras maakte hiervan een plaatje om je vingers bij af te likken.

 

De Gemeente Mill en Sint Hubert heeft toerisme in het vaandel “hoog”

De legeskosten was een bedrag dat er niet om loog.

 

Heemschut Sint Huybert zorgde voor het bord en de palen,

“Jammer”. De legeskosten kunnen we echt niet betalen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Enkele broekstenen worden onder het bord geplaatst.  De rest spreekt voor zich