2000: uitgave boek Gilde Sint Barbara

Het gehele boek is nog verkrijgbaar bij de Heemschut