Home » Wat heeft Heemschut gedaan

1996:Tentoonstellig van karrenspoor tot autobaan t.g.v.opening fietspad
        St.Hubert-Oeffelt.
        Medewerking tentoonstelling 200 jaar Parochie H.Hubertus en 
        H.Barbara.
1997:Uitgaveboek 50 jaar Werktuigencoöperatie "Eendracht" St. Hubert
        1947-1997
        Tentoonstelling 40 jaar priesterfeest Pastoor Ad Bogers
        Uitgave Verjaardagskalender oud St Hubert 
        Landschapspark Mill: Schenking van een plantaan evenals de 
        andere Heemkringen. Samen vormen ze de 4 Heemskinderen
        Bezig met het aanleggen van registers van wie er in welk huis  
        woonden.
2000:Medewerking aan de L.O.M.-documentaire: Ons eeuw(ig) leven
        vragen en antwoorden vastgelegd.
        Middag voor de leden van de K.B.O. met foto's en bidprentjes
        Het organiseren van het Genealogisch en Historisch weekend
        op 25 en 26 maart.
        Medewerking aan de uitgave van het straatnamenboek:
        Wegwijs in Mill, St. Hubert, Langenboom en Wilbertoord.
        Uitgave van de boeken 100 jaar Fanfare Ons Genoegen,
        Gilde Sint Barbara en Voetbal 2000 
2001:Lustrumtentoonstelling: Gouden bruidsparen in St.Hubert
        Uitgave van boekjes: Wandeling door St.Hubert en 
        Het broekstenen huisje.
2002:Tentoonstelling 25 jaar gemeenschapshuis "De Jachthoorn" 
        Boekje 25 jaar "De Jachthoorn"
2003:Bouw van de Mariakapel. Officiële opening en overdracht aan
        de Parochie, samen met een Maria tentoonstelling.
2004:Uitgave boek: 60 jaar bevrijding St.Hubert
        Tentoonstelling Oorlog en Bevrijding. 
2005: Uitgave nieuwe verjaardagskalender.
2006: We verlenen onze medewerking bij de tentoonstelling
        115 jaar fanfare/harmonie Ons Genoegen.
        Overzichtstentoonstelling 10 jaar Heemschut Sint Huybert.
2007:Tentoonstelling 40 jaar priesterfeest pastor Bogers.
        Plaatsen van verhalen en foto's in dorpskrant "Nieuwshoorn"
2008:Lezing over gildezilver met film door Herman-Jan van Cuijk
        Ondersteuning jubileumfeest Sint BarbaraGilde.
2009:Filmavond over het Duitslijntje aangevuld met foto's presentatie
2010:Infobord over het "Broekstenenhuisje".
2011:I.s.m bureau Raap samenstellen van Archeologisch en              
        cultuurhistorische waardekaart. 
        Overzichtstentoonstelling 25 jaar Heemschut Sint Huybert.
2012:Infobord geplaatst over het "Broekstenenhuisje"aan de Ijzerbroekweg
2013:Plaquette geplaatste ter herinnering aan Luitenant Cor Verbruggen en
         Soldaat Herman van Dijk. Bij de omgekomen in dienst van het
         vaderland.Plaquette is geplaatst aan een zuil bij de ingang van het
         kerkhof.                                                                        

2014: infobord geplaatst Duitslijntje aan de Scheiwalweg.                                   

-verfraaiing Heilig Hartbeeld, nav leefbaarheidsbudget.                              

-Boek Bert Derks 2 eeuwen St. Hubert uitgewerkt.              

-Oostkant geholpen materiaal verzamelen voor hun boek.        

2015: oude ambachten bij de open Monumentendag georganiseerd.                    

-boek cv de Bokken 40 jaar mee gearchiveerd en opgezet.                         

-tentoonstelling bij feest Pastor.                                                 

2016: geholpen met wandelroute met pondje tot stand brengen.                    

-tentoonstelling tbv 20 jaar bestaan Heemschut met gouden  bruidsparen 2000  en groepsfoto's van het peuterhöfke of zoal we nu zeggen de Blokkendoos van hun 40 jaar bestaan.           

2017: -memoryspel over sint Hubert.                                                   

-Diverse aanvullingen op archieven en actualisatie van gegevens.              

-lezing Mw vd Broek.                                                                           

2018: kadastrale gegevens met kaarten gearchiveerd.                               

-boekenkast met historische boeken gecreëerd, kunnen uitgeleend worden.

-digitaliseren van de bidprentjes.

2019: Website gelanceerd

-ondernemersvereniging ondersteund met hun 25 jarig jubileum.

2012      Informatie bord "Het Broekstenenhuuske" staat op de ijzerbroekseweg

2014                       informatiebord "Het Duits lijntje"staat op de scheiwalweg

uitgave 2014, 60 jaar bevrijding

2000 uitgave boek 100 jaar fanfare "ons genoegen"