Stichting Heemschut St Huybert

Heemschut St. Huybert is opgericht in 1996. De eerste vergadering was op 11 jan 1996. Waarbij de stichtingsakte is getekend op 5 sept. 1996.

Het doel van de stichting is het bevorderen en doen bevorderen van de kennis van het St.Huyberts eigene, zijn bevolking, zijn geschiedenis en zijn volksgebruiken.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a. het bestuderen van historische bronnen, het verzamelen en vastleggen van historische vondsten publicaties foto en filmmateriaal, gegevens over oude ambachten, overlevering en volksverhalen.

Het beoefenen van de genealogie van families uit St.Hubert, het documenteren van het verenigingsleven, en het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de gemeenschap van St. Hubert.

 

Heemschut sint Huybert bestaat dit jaar 25 jaar.

De voorzitter Martien Strijbosch is nog steeds voorzitter. Er zijn nog enkele leden van het eerste uur maar ook diverse wisselingen hebben plaats gevonden.

 

Heemschut sint Huybert  is actief in het verzamelen van allerlei gegevens en documenten omtrent de geschiedenis van sint Hubert en daar vervolgens over publiceren.

 

Leden van de heemschut zien elkaar op de dinsdagavond op de eerste dinsdag van de maand voor overleg en derde dinsdag om te werken: ordenen foto’s en voorzien  ze van namen  daarnaast worden krantenknipsels geordend in mappen, terwijl bidprentjes, genealogische gegevens enz. op de juiste plek worden opgeborgen.

In de computer zijn overzichten samengesteld van de bidprentjes, zodat gegevens snel zijn op te zoeken. 

Wij danken iedereen voor het afstaan en delen van al deze prachtige foto's. Mocht er onverhoopt een afbeelding onrechtmatig geplaatst zijn, laat het ons dan weten en wij verwijderen deze foto onmiddellijk

foto hieronder is van de oprichters ruim 25 jaar geleden