Zandbergseweg  P10

De Zandbergseweg liep oorspronkelijk vanaf de Wanroijseweg(keizerspaadje)- kruiste de Past. Jacobsstraat en de Lange Schoolstraat tot aan de Kromme Bergweg. Bij raadsbesluit van 7 april  1972 is de naam nog gehandhaafd voor het gedeelte, lopende vanaf de Lange Schoolstraat tot aan de Kromme Bergweg. De weg liep naar de zandafgravingen achter "Erica", waar zgn. "geel zand" werd gedolven.