Wethouder Lemmenstraat  P10

Een straat, lopende vanaf de St.Hubertse Binnenweg, langs de basisschool naar de Past. Jacobsstraat. Eerst genoemd "Korte Schoolstraat". Bij raadsbesluit van 23 december 1977 genoemd naar Mr.J.A.W.Lemmen, geboren te St.Hubert op 11 september 1929 en overleden op 16 november 1977. Betrokkene was wethouder van de gemeente Mill en St.Hubert gedurende de periode van 3 september 1974 tot 16 november 1977. Was voor de dorpsgemeenschap van St. Hubert een zeer verdienstelijk persoon.

2004 na een fikse regenbui

hubertusschool 1989

vlag in de top bij nieuwe basis school