Voordijk   N8,O8,P9

Een weg, lopende vanaf de hoek Past. Jacobsstraat-Weth. Lemmenstraat tot aan de Kolk in Mill. Hoewel geen dijk, vormden de landerijen tussen de Voordijk en de Achterdijk bij eventuele overstroming van de Maas een opvanggebied. Typisch is, dat aanvankelijk aan aan de oostzijde van de Voordijk bebouwing voorkwam. Evenwijdig met de Achterdijk liep door het "voordijksveld" een wetering(sloot) voor de ontwatering. Deze liep onder de spoorlijn door, door het Hollanderbroek onder Mill naar Tongelaar. De duiker onder de spoordijk is nog aanwezig, de sloot is gedempt.

voordijk 31 Toon Lamers op de foto ( opa van Ad) anno 1955