Voordijk   N8,O8,P9

Een weg, lopende vanaf de hoek Past. Jacobsstraat-Weth. Lemmenstraat tot aan de Kolk in Mill. Hoewel geen dijk, vormden de landerijen tussen de Voordijk en de Achterdijk bij eventuele overstroming van de Maas een opvanggebied. Typisch is, dat aanvankelijk aan aan de oostzijde van de Voordijk bebouwing voorkwam. Evenwijdig met de Achterdijk liep door het "voordijksveld" een wetering(sloot) voor de ontwatering. Deze liep onder de spoorlijn door, door het Hollanderbroek onder Mill naar Tongelaar. De duiker onder de spoordijk is nog aanwezig, de sloot is gedempt.

2016

Achterdijk Spooorweghuisje

 

 

In 1873 is aan de Achterdijk het spoorwachtershuis gebouwd. Dit was het eigendom van de spoorwegmaatschappij.

 

De eerste bewoner  is Frans Blijenberg, spoorwegwerker (1831-1907), gehuwd met Cornelia van Loosdrecht (1835-1914).

 

Daarna is het huis tot 1874 bewoond  door Leonardus van Rossum (1818-1875), gehuwd met Elisabeth Uilenbroek (1816-<1875). Zij hadden twee kinderen.

 

Tot 1876 is de volgende bewoner Theodorus Rijsouw (1831-1881), getrouwd met Alberdina Arms (1835-1912). Uit hun huwelijk worden zes kinderen geboren.

 

Van 1901 tot 1905 woont Christianus Vloet (1873-1936) hier met zijn vrouw Johanna Hermsen (1878-1930) en twee kinderen.

 

In 1935 wordt het huisje gesloopt.

voordijk 31 Toon Lamers op de foto ( opa van Ad) anno 1955