Scheiwalweg  15

 

In 1894 verkoopt  burgemeester  Hermanus Verstraaten een perceel grond van 1,5 ha aan  Anna Helmerich (1841-1913), weduwe van  Johannes Selten (1838-1891).

Zij woonde  ten tijde van de aankoop op Scheiwalweg 16. (zie aldaar).  

 

In 1899 wordt de nalatenschap van Johannes verdeeld onder zijn  vijf nog in leven zijnde kinderen.

Een van de zonen, Wilhelmus Selten ,(1873-1950) wordt dan eigenaar van het onroerend goed. In 1902 wordt het huis gebouwd. In 1911 verkoopt Willem het huis voor  fl 1800 aan zijn schoonzoon Peter van de Ven. Willem verhuist naar Pastoor Jacobsstraat 39 (zie aldaar).

 

Peter van de Ven (1867-1946) , arbeider is in 1897 getrouwd met Johanna Selten (1871-1940). Het gezin telt dan negen kinderen. In 1912 wordt het jongste kind geboren. Na het overlijden van Peter wordt de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. De oudste zoon Johannes van de Ven (1899-1975) wordt  dan  eigenaar van het huis. Hij is getrouwd met Allegonda Kops  (1904-1996).

 

In 1962 verkoopt  Johannes het huis aan  Johannes Peeters, woonachtig op Pastoor Jacobsstraat 81.

 

In 1964 vindt de verkoop van het huis plaats aan Johannes Tiekstra uit den Haag, (1891) handelaar in onroerende goederen, die het in hetzelfde jaar verkoopt aan Hugo v d Bogaert (1934).

 

In 1968  koopt Pieta  Verboom (1926), gehuwd met Johannes  Wieringa het pand.

 

Na 1982 is het huis eigendom geweest van diverse eigenaren. Privacy