Pastoor Jacobsstraat   51

 

In 1901 wordt de nalatenschap van  Cornelis Verbruggen (1829-1900) verdeeld onder de kinderen.  Cornelis woonde op Lange Schoolstraat1 (zie aldaar).

 Een van de zonen, Wilhelmus Verbruggen (1870-1925),  molenaar, krijgt een perceel weiland aan de Pastoor Jacobsstraat  toegewezen.  In 1902 wordt hierop het huis gebouwd.

 

Wilhelmus is in 1902 getrouwd met Hendrica van den Broek (1871-1917).

Uit hun huwelijk worden  acht kinderen geboren.

 

In 1955 wordt de nalatenschap  onder de kinderen  Wilhelmus Verbruggen verdeeld. Een van de zonen, Hermanus Verbruggen (1913-1974), molenaar/cafehouder, wordt eigenaar  van het onroerend goed dat bestaat uit een woning, cafe en een molen.  Hermanus is getrouwd met  Alberta van de Burgt (1919-2013). Het echtpaar kreeg vier kinderen.

 

In 1978 wordt het pand verkocht.

 

Voor de molen Zie Pastoor Jacobsstraat 38

 

Op de eerste foto zie je de breedte van de grindweg.

2e foto wrs mobilisatie 1939?

In 1972 is het cafe overgenomen door fam th vd Duyn  later fam Kersten onder de naam cafe "de Molenhoek"

daarna verkocht aan Mw Swartjes cafe zaal "t Praothuus"

daarna verkocht en werd  "de kleine Wereld"

Difference

Nu Broers

 

fam vd Hark

  Wegberm en oude veranda zijn verdwenen voor weg en fietspad.