Pastoor Jacobsstraat  37

 

De erfgenamen van Hendricus van de Hark (1774-1834) zijn de eerst bekende eigenaren van het perceel grond waarop het pand aan de Pastoor Jacobsstraat 37 is gebouwd. Het huis moet rond 1850 zijn gebouwd door zijn oudste zoon, Johannes van de Hark (1811-1867). Hij is in 1839 getrouwd met Anna Thomesen (1805-1875).

 

In 1873 verkoopt Anna het huis aan  Peter van Dijk (1825-1892), in 1866 gehuwd met Anna Maria Nabuurs (1833-1900). Dit huwelijk is kinderloos gebleven. Hij heeft het huis een aantal jaren bewoond.

 

Na haar overlijden erven de beide  kinderen van haar zus Wilhelmina Nabuurs (1829-1882) het onroerend goed. Wilhelmina was gehuwd met Mathijs Verlinden (1826-1879). Zij kregen zes kinderen waarvan er slechts twee in leven bleven:  Antoon  Verlinden (1870-1923) en Johanna Verlinden (1873-1932).

 

In 1913  verkoopt  Antoon Verlinden het onroerend goed voor fl 2500 aan Willebrordus Raaijmakers (1879-1970) uit Maashees, maar hij woont hier al vanaf 1910. Hij is in dat jaar getrouwd met Helena Verlienden (1882-1973). Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren.

 

In 1928  verkoopt Willibrordus zijn onroerend goed aan Johannes Siroo (1897-1972), expediteur. In 1921 is hij getrouwd met Geertruida van Dijk (1897-1964).

Een van hun kinderen, Johannes Siroo,  gaat later op Pastoor Jacobsstraat  30 wonen.

Zie aldaar.

 Tot 1873 is niet bekend wie het pand hebben bewoond want familie Verli(e)nden woonde op Pastoor Jacobsstraat 85.

 

In 1931 verkoopt Johannes een deel van zijn grond aan zijn broer Hubertus Siroo (1900-1974). Op dit perceel wordt  Pastoor Jacobsstraat 29 gebouwd, Zie aldaar.

 

In 1952 verkoopt Johannes Siroo het grootste deel van zijn onroerend goed aan Petrus Vloet (1909-1989). Petrus is in  1948   getrouwd met Gerardina van den Broek (1910-1993).  

 

Johannes Siroo  blijft eigenaar van een klein gedeelte van zijn  onroerend goed. (zie Pastoor Jacobsstraat 35).

 

 

oa bewoond door fam. J siroo v Dijk expediteur, reed de eerste of een der eerste vrachtwagens.

Later Boerderij vd fam Vloet vd Broek thans na totale verbouwing bewoond door fam. J Cop-Huibers.  Deels in verbouwing door v Rieswijk.