verdeel controle-station Gasunie

pastoor Jacobsstraat 3

ruilverkavelingskantoor gebouwd tbv ruilverkaveling Land van Cuijk, fungeert daarna als directiekeet voor het kavelaanvaardingswerk.

Nu staat er een station van waterschap.