Pastoor Jacobsstraat   O 10, Q9

Genoemd naar de Zeer Eerw.Heer A.A.Jacobs, geboren op 21 december 1869 te Middelbeers, priester gewijd op 8 juni 1895 en overleden te St. Hubert op 23 januari 1942. Hij was pastoor van de parochie van de H.H.Hubertus en Barbara van 1914 tot 1942 . Bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest op 7 juli 1920 werd het H.Hartbeeld aan de Past.Jacobsstraat/Kerkpad geplaatst. Hij stond bekend als een "heilig"man. Hij had voor zichzelf het minimale nodig en bedelaars en armen klopten nooit tevergeefs bij de pastoriedeur aan. De Pastoor Jacobsstraat is in 1996 geheel gereconstrueerd. De weg is aanmerkelijk verbreed en heeft voor het merendeel twee gescheiden rijbanen. De middenberm is aangeplant met bomen. Aan weerszijden bevind zich een verhoogd fietspad. Een uitgebreide verlichting verfraait het geheel.

Pastoor Jacobsstraat

Nu de Hubo /superkeukens en Aura

komen nog foto's van

nr 4 en 4a, vroeger snoepwinkel Bergmans en ook nog stoffen en kledingzaak van A.v.d. Ven, Nu bewoond door familie vd Cruijsen en familie Slaats ( Radio en Tv zaak)

Oude saksische boerderij bewoond door de familie Venbrux-v Tiel, gesloopt en vervangen door het huidige pand, bewoond door familie Vloet

Huis van fam vd Berg

nr 24 Timmer en bouwbedrijf van Tienen

Molen opgebouwd door familie Verbruggen door molenaar Herman Verbruggen in 1972 verbouwd tot woonhuis.

Boerderij bewoond door familie Bus na sloop 2 huizen voor terug gebouwd.

Hier woonden voorheen vier generaties Nabuurs nl. Jan, Herman, Tien en Mari.  Na de sloop van de oude boerderij zijn er 2 woningen gebouwd.

boven oude boerderij Verlinden

Oude boerderij bewoond door Grad en Dina Gerrits en Thij Gerrits v Tienen nieuwbouw in 1976 door familie Gerrits v Tienen, na verbouwing bewoond door fam. Gerrits-Cremers

Pastoor Jacobsstraat 71 dit niet meer bestaande pand werd jaren bewoond door de familie Verbeten-Franken.

Vroeger bewoond door familie Willems vele jaren bewoond door broer en zus Jan en Grada Klomp.

Voor de aanleg van het fietspad gesloopt.

De boerderij "oude stijl"herbouwd en bewoond door familie Schuurmans-Beelen en familie Kersten later familie Janssen.

 

De grindweg bij Café Verbruggen, huidige situatie op dezelfde plek

onder ander bewoond door de familie Mensing hij was veldwachter en zij Baakster(kraamzorg). Familie Rijken Verbeten hij was postbode en zij postkantoorhoudster. Gekocht door familie H vd Steijn vd Heuvel en verbouwd tot woonhuis-winke-bakkerij, later uitgebreid met cafe.  Cafe - zaal overgenomen en uitgebreid door familie  J v Thiel vd Steijn. Woongedeelte bewoond dor fam. Morelis en fam van Thiel.

Vroeger heeft hier meester Peters gewoond. Nu zijn het 2 woonhuizen.

nr 39 Huis van Willem Selten(foto), in de jaren zestig bouwden Koos Selten op dezelfde plek een nieuwe woning annex winkel en kapsalon.

Bewoond door fam. J Siroo v Dijk Expediteur, reed een van de eerste vrachtwagens. Later Boederij vd fam. Vloet vd Broek daar na totale verbouwen 2 woonhuizen.

Een der oudste huizen aan de P.J. straat achter eenvolgens bewoond door pet Derks, Fam Jan d Hoog, Fam. vd Cruijsen, fam. Kersten. Nu Bewoond door fam. Janssen.  Door verleggen van de straat en fietspad ligt het  nu aan de kievitsdwarsweg.

P.J. straat 3 Ruilverkavelingskantoor gebouwd tbv ruilverkavelin land van Cuijk fungeerde later als directiekeet voor het kavelaanvaardingswerk. nu... rechtse foto verdeel controle-station gasunie.