Nimrod  O1

Nimrod was een achterkleinzoon van Noach, en de eerste koning van de Chaldeeën. Stichter van Babylon. Figuurlijk wordt hij voorgesteld als een geweldige jager.