Kruithoorn   O9

Een met een metalen dekseltje afgesloten grote hoorn van bijv. een buffel, waarin tijdens de jacht het kruit werd bewaard.