Klompenmakersweg   O10,O11

Aan deze weg woonden vroeger twee klompenmakers, nl. waar nu de familie Vereijken en de familie Hartjesn(boerderij) wonen.