Kievitsdwarsweg 1

 

 

In 1838 verkoopt de Gemeente Mill een perceel heide aan Jacobus Middelkoop (1803-1886), marsdrager uit Culemborg. Dan wordt ook het huis gebouwd. Hij is getrouwd met Hermina Maassen (1803-1878) uit Oeffelt. In 1879 verkoopt Jacobus zijn onroerend goed voor fl 410 aan  Johannes Verheijen (1832 -1886) en zijn zuster Maria Verheijen (1834-1884 ) uit Sint Hubert. Bij verkoop bedingt Jacobus Middelkoop het levenslang vruchtgebruik van een kamertje aan de oostzijde van het huis.

 

In 1881 verkoopt Johannes Verheijen het huis aan Peter Johannes Lamers (1847-1890) gehuwd met Petronella van de Water (1843-1886), woonachtig op Voordijk 31.

 

Tot 1921 blijft het huis in het bezit van de familie Lamers. In 1895 vindt deling van de nalatenschap plaats en dan blijft het onroerend goed  ter waarde van fl 40.046 onverdeeld bij de kinderen.

In 1909 wordt het onroerend goed verdeeld en  Kievitsdwarsweg 1 wordt eigendom van dochter Petronella Johanna Lamers (1883-1954). Waarde fl 1000.

 

 

Vanaf april 1888 wordt het huis bewoond door Gerardus Wagelmans (1859-1902), klompenmaker, in 1888 gehuwd met Johanna Wolters ( 1856-1921).

 

In 1921 vindt de verkoop plaats  aan Peter Derks (1859-1934). Hij is sinds 1913 getrouwd met Geertruij Verheijen (1872-1917). Hij gaat hier ook wonen. Vrij snel daarna neemt ook Johannes de Hoog (1900-1989), in 1922 gehuwd met Christina Veekens (1900-1934) hier zijn intrek. Hier worden ook de  acht kinderen geboren, waarvan er drie al op zeer jonge leeftijd overlijden.

 

In 1928 verkoopt Peter Derks het huis aan eerdergenoemde Johannes de Hoog.

 

In 1935 gaat ook Antoon de Hoog  (1902-1979), broer van Johannes hier wonen met zijn echtgenote Hendrika van den Bungelaar (1909-1998). Hier worden ook hun  acht kinderen geboren.

 

In 1940 vindt verkoop plaats aan Johannes Vloet (1901-1992) zaakvoerder van de Boerenbond Sint Hubert.

 

In 1950  wordt het huis verkocht aan Hendricus van der Cruijsen (1914-2009), gehuwd met Petronella Wagelmans (1915-2000), die hier ook gaat wonen.

 

Kievitsdwarsweg  6

 

Peter Ebben (ca 1752-1827)  is de eerst bekende eigenaar van Kievitsdwarsweg 6, destijds “de Zandberg” genoemd; Hij overlijdt in 1827.

 

In februari 1828 verkopen de erfgenamen van  Peter Ebben, sinds 1781 gehuwd met Agnes Hendriks van Gemert (ca 1757-1824) het onroerend goed van hun ouders in een openbare verkoop.

 

Het onroerend goed wordt voor fl 1620 toegewezen aan  Cornelis Jans Vloet (ca 1790-1848), in 1815 gehuwd met Hendrin Jacobs Martens (ca 1790-1860).

Het echtpaar krijgt zes kinderen. Begin 1859 probeert de familie het onroerend goed openbaar te verkopen, maar dit lukt slechts ten dele: er worden alleen enkele percelen land verkocht.

 

In datzelfde jaar vindt erfdeling plaats en het huis komt dan in handen van Wilbert Ansems (1821-1886) die getrouwd is met de oudste dochter van Cornelis Vloet:  Johanna Maria Vloet (1820-1879). Het echtpaar krijgt vier kinderen, waarvan er twee op zeer jonge leeftijd komen te overlijden.

 

In 1873  verkoopt Wilbert Ansems een deel van  het onroerend goed voor fl 1400 aan de broers Martinus van Sambeek (1828-1906) en Johannes van Sambeek (1826-1889).

Martinus gaat het huis bewonen met zijn vrouw Johanna Gerrits (1826-1889), waarmee hij sinds 1868 getrouwd is. Zij hebben geen kinderen .

 Na het overlijden van Johanna  wordt de woning  in 1889 openbaar voor afbraak verkocht aan Hendrikus van Tienen. Verkoopprijs fl 250.

 

In 1874 bouwt Wilbert Ansems een nieuw huis op de huidige plaats en gaat daarin wonen.  Het oude huis dat in 1889 gesloopt is, stond  ca 100 meter verderop richting Mill.

 

 In 1892 wordt het huis verkocht aan Hendricus van Tienen (1837-1908) en  verhuizen de twee kinderen Francis (1857-1912) en Petronella Ansems (1854-1890)  naar Cuijk.

 

Hendricus van Tienen

 

Hendricus van Tienen, leiendekker is in 1863 getrouwd met Hendrica v d Velden (1837-1899) en is  op dit adres gaan wonen, tesamen met zijn ouders en schoonouders.

Hier worden ook de zes kinderen van het echtpaar geboren.

 

 Het huis moet dus door twee families zijn bewoond (Ansems en van Tienen). Na de verkoop van het oude huis aan de familie van Sambeek in 1873  is Hendricus van Tienen waarschijnlijk in het nieuwe huis gaan  wonen, tesamen met Wilbert Ansems  tot diens dood in 1886. In 1889 wordt Hendricus van Tienen eigenaar van beide huizen, waarna het oude huis wordt gesloopt.

 

In 1900 wordt na het overlijden van de echtgenote van Hendricus het onroerend goed gescheiden en wordt de jongste zoon Martinus (1870-1954) de nieuwe eigenaar/bewoner. Hij is in 1900 getrouwd met Maria Cornelissen (1873-1915) en het echtpaar krijgt zeven kinderen. Het huis blijft tot 1926 in eigendom en bewoond door de familie van Tienen.

 

In februari 1926 wordt het onroerend goed door schoonzoon Antonius Hurkens verkocht aan Johannes  Lange (1873-1946). Hij gaat het huis niet bewonen.

 

In de periode 1926 tot 1932 wordt het huis bewoond door Peter Johannes Ermers (1895-) gehuwd met  Petronella Henst (1903-) en hun vier kinderen.

Vanaf 1932 tot in de jaren veertig heeft Renier v d Bosch (1863-1941) gehuwd met Maria Derks (1867-1938)  hier gewoond.

Daarna  heeft A Huijbers en later Theodorus Wientjes gehuwd met Ingrid van Gemert er gewoond.

 

In 1950 trouwt een van de dochters van Johannes Lange, Cornelia Maria (1920-2012) ,met Petrus van den Oever (1915-1994) en zij gaan het huis aan de Kievitsdwarsweg bewonen.

 

kievitsdwarsweg 6a