Hartsvanger Q10

Hartsvanger of hertsvanger is een kort steekwapen. Een jachtmes met tweesnijdende punt, bestemd voor het geven van de genadestoot aan grofwild. In jagerstaal noemt men dit het "afvangen"