Hapseweg 24

 

Hermanus Verstraaten, burgemeester van de gemeente Mill koopt in 1871 een perceel heidegrond van de gemeente. In hetzelfde jaar wordt  op dit perceel een huis gebouwd.

In  1898 overlijdt Hermanus en in 1899 wordt het onroerend goed verkocht. 

 

Het huis aan de Hapseweg 24,  wordt aan de bewoner Johannes  Verheijen verkocht.

Johannes Verheijen (1837-1900) , gehuwd met Anna Maria Vos (1842-1931) heeft hier met zijn vijf kinderen gewoond.  In 1913 wordt het onroerend goed van wijlen Johannes Verheijen en zijn echtgenote verdeeld.

 

Peter Derks (1859-1934), in 1913 gehuwd met dochter Geertruij Verheijen (1872-1917) wordt de nieuwe eigenaar.

 

In 1921 wordt het onroerend goed verkocht aan Johannes Siroo, woonachtig aan de Pastoor Jacobsstraat.

 

In november 1928 wordt het huis  voor fl 4500 verkocht aan Jacobus (Jan) Bus (1899-1982), gehuwd met  Carolina Veldpaus (1901-1988).

 

In 1966 wordt Matheus van Dartel de nieuwe eigenaar.

 

In 1972  vindt verkoop plaats aan Johannes Wolf.

 

In 1976 wordt Nicolaas Satijn eigenaar

 

In 1979  neemt Henricus Janssen zijn intrek.

Mini camping de Keuterij is hier ook gevestigd.

De Keuterij Minicamping

Hapseweg 24
5454 NS Sint Hubert