Hapseweg    R9,S9

Rond 1860 is de huidige provinciale weg, toen beginnnende bij de Voortsestraat over de kronkelige dijk en recht door het Boek naar Haps aangelegd. In 1996 is de Hapse weg aanmerkelijk verbreed en is aan weerszijden een fietspad aangelegd.

Hapseweg