Hapseweg    R9,S9

Rond 1860 is de huidige provinciale weg, toen beginnnende bij de Voortsestraat over de kronkelige dijk en recht door het Boek naar Haps aangelegd. In 1996 is de Hapse weg aanmerkelijk verbreed en is aan weerszijden een fietspad aangelegd.

Hapseweg

De Bailybrug over de raam Hapseweg

oktober 1964

Voor fietspad nieuwe brug gebouwd 1996

2017 hierna volgende foto's

Aanleg Antoiusloop

gebouwen die er nu niet meer staan.

Laatste gebouwtje voor de gemeentegrens. Gebouwd als munitie-opslag door defensie. Later opslag van provinciale waterstaat. Gesloopt voor het fietspad.