Hapsedijk    Q11,S10

Was in het verleden de enige verbindingsweg(zandweg) via de Voortsestraat naar Haps. Sedert de aanleg van de huidige Hapseweg (ca.1860) is deze weg alleen nog in gebruik voor plaatselijk landbouwverkeer (doodlopend), behalve het gedeelte vanaf de brug naar de grens van Wanroij, dat ook verhard is.

Hapsedijk 6

 

Familie Overbeek zijn de eerst bekende bewoners van Hapsedijk 6.

Cornelis Jans van Overbeek  (1729-1822)en zijn vrouw Geertruij Thijssen (1731-<1822) hadden  twee zonen , Jan en Mathijs, die na hun overlijden het huis erfden.  Op 9 maart 1832 verkopen  zij het onroerend goed in het openbaar.

 

De hoogste bieder is Thomas van Duijnhoven die het koopt voor fl 3820. Hij koopt het in opdracht van Francis van  Lanschot (1768-1851), koopman te ’s Hertogenbosch. Na zijn overlijden in 1851 wordt zijn zoon  Henricus van Lanschot (ca 1797-1887) eigenaar.

 

Henricus overlijdt in 1887; in 1888 vindt de verdeling van de boedel plaats en het pand aan de Hapsedijk  wordt toebedeeld aan zijn neef Charles Tilman (1833-1897), zoon van de zuster van Henricus, Catharina (1801-1877). 

 

Charles Tilman overlijdt in 1897 en  zijn broer Franciscus (1835-1904)  en zijn kinderen worden dan de nieuwe eigenaars. Een van de kinderen, Paul Tilman  (1885-1944) verkoopt het huis in 1918 aan Johannes Cornelis Verberk (1875-1960) uit Rijkevoort. Omstreeks dezelfde tijd koopt hij ook het pand Voortsestraat 44 waar hij ook gaat wonen (zie aldaar).

 

 Tussen 1832 en 1920  is het huis aan de Hapsedijk  door diverse families bewoond geweest.

 

Vanaf april 1893 tot eind 1901 woonde hier Gerardus Cornelissen (1865-1949) gehuwd met  Petronella Baltussen (1866- 1933 ) en  zeven kinderen.

Daarna heeft Johannes Geene (1872 -1957)uit Wanroij , gehuwd met Gerarda Fransen (1873-1956) hier met hun kinderen tot 1920 gewoond.

 

 In 1919 verkoopt Johannes Verberk het huis alweer aan Hendrikus Hendriks (1870-1957)  landbouwer te Sambeek.  Hij vestigt zich hier in mei 1920.

 

In 1941 gaat het huis over aan zijn zoon Josef Hendriks (1907-2002) die het tot 1970 in bezit heeft.

 

Dan draagt hij het over aan zijn zoon .

Hapsedijk 8

 

In 1970 draagt Josephus Hendriks het bedrijf op Hapsedijk 6 (zie aldaar) aan zijn zoon.

Hij verhuist dan naar een nieuw gebouwd huis op Hapsedijk 8, waar ij tot 1974 blijft wonen.

Daarna verkoopt hij het aan een van zijn zonen