Grootvenseweg    O10

Loopt door het gebied, genaamd Grootven, dat vroeger een laag liggend landbouwgebied was. Het merendeel van deze landerijen is nu door woningbouw en bedrijven in beslag genomen.